Archief van
Categorie: Kinderen

Wat is kinderopvang?

Wat is kinderopvang?

Kinderdagverblijf

Binnen de kinderopvang wordt jouw kind in een georganiseerde omgeving in zijn of haar ontwikkeling gestimuleerd. Jouw kind kan naar de kinderopvang gebracht worden wanneer je moet werken of studeren. Ook wanneer jouw kind een achterstand heeft op het gebied van de motoriek of taal kan de kinderopvang mogelijkheden bieden.

Organisaties voor kinderopvang zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Wanneer een organisatie in dit register staat, kun je aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag als jouw kind naar de kinderopvang gaat.

Kinderopvang in Lelystad

Afhankelijk van de leeftijd van jouw kind zijn er verschillende vormen van kinderopvang in Lelystad mogelijk. Het gaat om: kinderdagverblijf, peuteropvang en Buitenschoolse Opvang (BSO).

Wanneer jouw kind nog niet naar de basisschool gaat, kun je terecht bij het kinderdagverblijf. Dit is een vorm van dagopvang waarbij kinderen tussen de nul tot vier jaar worden opgevangen door pedagogische medewerkers. Zij maken de ontwikkelingsmomenten van uw zoon of dochter mee en koppelen dit terug aan jou als ouder.

De peuteropvang is bedoeld voor jouw kind van twee of drie jaar oud. Hierbij wordt jouw kind voorbereid op het schoolse leven. Ze leren hier verschillende sociale en cognitieve vaardigheden. Zo leert jouw kind communiceren met leeftijdsgenootjes en wordt er kennis gemaakt met abstracte begrippen.

Voor jouw schoolgaande kind is er de Buitenschoolse Opvang (BSO). Kinderen worden hier buiten schooltijden opgevangen. Wanneer jouw kind op de BSO is, wordt dit gezien als een moment van vrije tijd. Kinderen kunnen vrijwillig aan allerlei activiteiten meedoen, zoals spelen en knutselen.

 

Hoe ziet de kinderopvang in Lelystad eruit?

Het Kindercentrum heeft een christelijke grondslag en ziet de ontwikkeling van elk kind als een wisselwerking tussen aanleg en omgeving.

Er is aandacht voor veiligheid en de behoeftes van jouw kind staan centraal. Jouw kind komt terecht in een sfeervolle omgeving waarin professionele medewerkers werkzaam zijn.

Wanneer jouw kind naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang zal gaan, komt hij of zij terecht in een groep met verschillende leeftijden van nul tot vier jaar. Op deze manier heeft jouw kind zoveel mogelijk een vaste pedagogische medewerker. Daarnaast kan een jonger kind leren van oudere kinderen.

Jouw kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking is ook welkom. Op deze manier kan jouw kind leren van andere kinderen en worden gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling. Er kunnen verschillende voorzieningen voor jouw kind geregeld worden, zoals het langskomen van een fysiotherapeut of een logopedist.